Dacă nu poți vorbi cu copiii tăi despre Dumnezeu, atunci vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi! (părintele Arsenie Boca)

vineri, 24 august 2012

FESTIVALUL NAŢIONAL DE UMOR "ION CĂNĂVOIU"

REGULAMENTUL
FESTIVALULUI NAŢIONAL DE UMOR "ION CĂNĂVOIU"
ediţia a XIX-a
21-23 OCTOMBRIE 2011, TÂRG
U-JIU ŞI RUNCU, GORJ
 
Consiliul Judeţean Gorj, prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Şcoala Populară de Artă, Asociaţia Epigramiştilor din România, Asociaţia Naţională a Caricaturiştilor, Grupul de publicaţii "Flacăra", Liga Culturală "Fiii Gorjului", Consiliul local şi Primăria Runcu, Societatea Umoriştilor Gorjeni organizează, în perioada 21-23 oct. 2011, ediţia a XIX-a a Festivalului Naţional de Umor “Ion Cănăvoiu”.
ORGANIZARE
Manifestarea este deschisă umoriştilor - profesionişti sau neprofesionişti - pe următoarele secţiuni: 1. concurs pentru cea mai bună carte de umor a anului; 2. epigramă, 3. fabulă, 4.proză umoristică scurtă, 5. parodie/poezie satirică şi 6. caricatură/fotografie umoristică.
I. Concurs de volum, inclusiv antologii. Participă volumele de umor (epigramă, fabulă, proză scurtă/poezie umoristică...) tipărite în perioada oct. 2010 - oct. 2011.
II. Concurs de epigramă. Se concurează cu 10 epigrame, câte 2 pe temele:  "Haz / Necaz'" şi "Eu cu cine votez", iar celelalte pe teme libere.
III. Concurs de fabule. - 3 fabule
IV. Concurs de proză scurtă. - 3 proze de maxim 3 pagini fiecare.
 V. Concurs de parodie/poezie umoristică. - câte 5 creaţii.
VI. Concurs de caricatură/ fotografie umoristică. Se vor trimite minimum 5 caricaturi / fotografii, de format A4 în passepartou, pe teme libere.
Nu se impune limită de vârstă pentru participare.
Autorii interesaţi de concurs îşi vor trimite lucrările  într-un singur exemplar, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, str. Calea Eroilor 15, Târgu-Jiu, cod 210135, Gorj, până la data de 18 octombrie 2011 (data poştei).
Nu este admisă participarea în concurs a autorilor laureaţi (cu premiul I) la ultimele trei ediţii.
Vor fi respectate obişnuitele condiţii ale secretului participării (plicul mare cu motto, lucrările nesemnate, doar cu motto, plicul mic sigilat cu motto şi adresa în interior. Obligatoriu va fi menţionat un telefon de contact). Pentru secţiunile volum şi caricatură condiţia de "motto" se exclude.
Un juriu local va selecta lucrările pentru fiecare secţiune şi vor fi propuse spre ierarhizare juriului naţional al Festivalului, care include personalităţi ale umorului românesc pentru fiecare din cele patru secţiuni.
În cadrul Festivalului vor fi organizate diverse manifestări complementare concursului propriu-zis: Salonul naţional de caricatură - ediţia a VI-a, întâlniri cu epigramiştii gorjeni, recitaluri umoristice, turniruri epigramistice, vernisaje de expoziţii, spectacole, lansări de carte şi reviste, emisiuni radio-tv.
PREMII
Două premii pentru "Cea mai bună carte de umor a anului" (pentru volum de epigramă şi separat pentru volum de fabulă/ proză scurtă/ poezie umoristică),  în valoare de 700 lei, respectiv 800 lei, acordate de Consiliul Judeţean Gorj şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.
Secţiunile epigramă şi fabulă
Două premii l, în valoare de 540 lei fiecare, pentru: epigramă şi fabulă, acordate de Consiliul Judeţean Gorj.
Două premii ll, în valoare de 480 lei fiecare, acordate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj
Două premii lll, în valoare de 320 lei fiecare, acordate de Liga Culturală "Fiii Gorjului" şi Grupul de Publicaţii "Flacăra" Bucureşti.
Secţiunea proză scurtă
Un singur premiu, în valoare de 500 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu
Secţiunea parodie/poezie umoristică
Un singur premiu, în valoare de 500 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu
Secţiunea caricatură
 Trei premii, în valoare de 300 lei, 240 lei şi respectiv 160 (I, II, III) acordate de Consiliul Judeţean, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Liga Culturală "Fiii Gorjului".
Premiul anual pentru literatură "Ion Cănăvoiu", în valoare de 800 lei, acordat de Biblioteca Judeţeană  unui scriitor gorjean, pentru volumul anului.
Pentru această secţiune va funcţiona un juriu aparte, format din scriitori gorjeni.
Patru premii speciale, în valoare de 480 lei fiecare, acordate de Consiliul Judeţean, pentru caricaturiştii invitaţi de organizatori la ediţia a VI-a a Salonului Naţional de caricatură.
Şase premii de excelenţă în valoare de 600 lei fiecare, acordate de Şcoala Populară de artă Tg-Jiu unor promotori şi creatori de umor
Vor mai fi acordate şi alte premii speciale, oferite concurenţilor de instituţii şi firme gorjene, diverse publicaţii, posturi de radio şi tv, persoane particulare etc.
Lucrările destinate concursului nu se restituie. Volumele primite vor intra în fondul de carte "Ion Cănăvoiu" al CJCPCT GORJ.
Juriul are latitudinea ca, în funcţie de valoarea lucrărilor din concurs, să redistribuie unele premii. Cheltuielile de cazare, transport şi masă pentru juriu şi invitaţi vor fi suportate de către organizatori. Pentru laureaţi se asigură cazarea şi masa.
Câştigătorii şi invitaţii vor fi anunţaţi telefonic sau telegrafic în timp util, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, din ziua de 23 octombrie a.c.
Contravaloarea premiilor nu se expediază prin poştă.
Informaţii suplimentare la telefoanele: • 0253/21.37.10 (Centrul Jud. pt. Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale), • 0721.370.057 (Ion Cepoi - director CJCPCT Gorj), • 0766.715.938 (Constantin Popescu), • 0727930333 (Viorel Surdoiu)

“POVESTEA VORBEI”CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA                                 

 CLUBUL UMORIŞTILOR VÂLCENI
           C.J.C.P.C.T.VÂLCEA                       
             Nr. 543/17.08.2012


REGULAMENTUL
Festivalului Naţional-Concurs de Satiră şi Umor

POVESTEA VORBEI
Ediţia a VII-a

De la lume adunate
şi-napoi  la lume ... date
            Anton Pann

Rm. Vâlcea, 26-27 octombrie 2012


            A. SECŢIUNEA EPIGRAMĂ:      
            Creatorii de epigramă vor expedia în 3(trei) exemplare -sistem motto- un număr de 6 (şase) epigrame, câte 3(trei) pentru fiecare din cele două teme de mai jos, lucrări nepublicate, nepremiate şi nici participante la un alt concurs.
1.      TURIŞTII DIN POLITICĂ
2.      “DACĂ NU ŞTI SĂ VĂPSEŞTI, NU TE PUNE SĂ MÂNJEŞTI!”
                          (Anton Pann)

      B. SECŢIUNEA FABULĂ
      TEMA: PUTEREA CU ORICE PREŢ
     Concurenţii vor trimite o fabulă la tema menţionată, sistem motto, în trei exemplare, lucrări nepublicate, nepremiate şi nici participante la un alt concurs.

      Lucrările vor fi expediate până la data de 1 octombrie 2012, data poştei, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 26, Cod 240192.
      Se va consemna pe plic: pentru concursul “POVESTEA VORBEI”, secţiunea epigramă, fabulă.

NOTĂ: Concurenţii premiaţi vor fi anunţaţi în timp util, pentru a participa la manifestările prilejuite de festival, ce se vor desfăşura în perioada 26-27 octombrie 2012. Invitaţiile nu sunt transmisibile. Contravaloarea premiilor se acordă numai premianţilor prezenţi la manifestare şi nu se expediază prin poştă.
Cheltuielile de cazare şi masă vor fi suportate de organizatori, transportul se suportă de către fiecare participant.

Persoane de contact:
Popian Bogdan Florian – coordonator festival: tel 0350 407497, 0350407498, 0755521455
Nichi Ursei – coordonator festival: 0746088492
           

sâmbătă, 18 august 2012

Tunetul


Aţi auzit cum tună?
E iar furtun-afară,
Şi printre nori răsună
Un trăsnet. Mă-nfioară!

Mi-e frică, chiar mi-e frică,
Acuşi se lasă seara.
Eu sunt doar o pisică
Şi-mi bate inimioara!

Cum singură-s acasă,
M-a-ncurajat isteţul,
Şi m-a luat în braţe,
Cu drag, chiar ursuleţul!


marți, 14 august 2012

Întâlnirea Epigramiştilor Ştefan Tropcea


CONSILIUL JUDEŢEAN BRĂILA
Centrul de Creaţie


Întâlnirea Epigramiştilor
Ştefan Tropcea
Ediţia a XXV-a
Brăila, 5 şi 6 octombrie 2012Consiliul Judeţean Brăila şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în colaborare cu Cenaclul Umoriştilor Brăileni Ştefan Tropcea organizează ediţia a XXV-a a manifestării Întâlnirea Epigramiştilor Ştefan Tropcea, în zilele de 5 şi 6 octombrie 2012.

Tema concursului din acest an: Hârtie şi hârtii  (3 epigrame), precum şi 2 epigrame cu temă liberă. Lucrările trebuie să fie inedite.
Lucrările vor fi trimise pe adresa Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (Centrul de Creaţie) Brăila, Piaţa Traian nr. 2, cod poştal 810153 până la data de 15 septembrie 2012, data poştei, plicul purtând menţiunea: pentru concursul de epigrame.
În plicul cu lucrările pentru concurs va fi un alt plic cu motto, sigilat, în care concurentul va scrie: numele şi prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Juriul este alcătuit din personalităţi ale genului.
Epigramiştii brăileni nu participă la concurs.
Festivitatea de premiere se va desfăşura la sediul Centrului de Creaţie.
Vor fi acordate următoarele premii:

Marele Premiu Ştefan Tropcea – 5.000 lei
Premiul I – 1.500 lei
Premiul II – 1.000 lei
Premiul III – 800 lei
Trei menţiuni a câte – 500 lei
Premiul special Opera Omnia
Mai pot fi acordate şi alte premii speciale

Premiile sunt impozabile, conform legislaţiei române în vigoare.

La eveniment vor fi invitate personalităţi de marcă ale genului epigramatic.


Concurenţii laureaţi vor fi informaţi şi invitaţi la eveniment cel mai târziu luni 1 octombrie 2012.

Organizatorul va suporta plata cheltuielilor de masă şi cazarea pentru laureaţi, membrii externi ai juriului, precum şi pentru invitaţi.


Date de contact

Telefon si fax 0239.614.710

Maria Puşcaciu 0723.214.657, e-mail maria.puscaciu@yahoo.com
Dr. Mihai Frunză 0723.348.678 e-mail mihai_frunza_br@yahoo.com
Alexandru Hanganu 0723.685.751 e-mail alex.hanganu@yahoo.com


sâmbătă, 11 august 2012

Rugăciunea călătorului


Setea mi-a lungit cărarea,
Stă să cadă înserarea,
Foamea încă mă apasă
Şi n-am unde sta la masă.

Tu la toate dai un rost,
Doamne, dă-mi un adăpost!
Pat din ierburi, pe pământ,
Că-s de oboseală frânt,
Şi-un izvor de mă adapă,
Cu iubire-n loc de apă!
Doamne-aş vrea să-ţi mulţumesc,
Când cu cerul mă-nvelesc,
Pătură de stele-mi dai,
Şi un înger rupt din rai
Să-mi vegheze liniştit
Somnul meu cel obosit!

Suferinţă de mi-i cere,
Sufletu-mi va lua putere!

foto: http://www.ziarulnatiunea.ro/wp-content/uploads/2012/04/rugaciune1.jpg

vineri, 10 august 2012

A-nflorit cireșul!


A-nflorit cireșul, știi?
Spun, în zbor, trei ciocârlii.
Mierla-ntreabă: unde, unde?
Numai cucul îi răspunde!
Vin și două turturele
Pe o plasă de nuiele,
Și-un sticlete, colorat
S-a și pus pe fluierat!
Iar privighetoarea, iată:
Nu se lasă așteptată!
Și ne cântă, pe răcoare,
Pe un ram în plină floare!
Stau cuminte în pridvor
Și ascult întregul cor,
Văd cireșul și-mi doresc
Azi și eu să înfloresc! 

foto: http://thetangoofsilence.files.wordpress.com/2011/09/tablou4.jpg

Păpădia


Umbreluțe mici, ușoare,
Argintii, plutesc spre soare.
Vântul suflă-ncet și lin,
Parcă-i vânt, parcă-i suspin!
Păpădie din dantelă
Dă-mi și mie o umbrelă!
Tare-aș vrea, dar umbreluțe
Dau doar zânelor micuțe!
E-o comandă specială
Pentru balul de-astă seară!

foto: http://p1.picof.net/papadii-7688-o.jpg

Ciufulici


În pădure e răcoare,
Vântul trece ca o boare
Printre frunze, lin, uşor.
Ciufulici, în cuibuşor,
Tocmai a ieşit din ou.
Pentru el e totul nou:
Frunze, fluturi, gâze mici,
E plăcut să stau pe-aici!
Mama aripa-şi întinde
Şi în braţe îl cuprinde!

foto: http://i55.tinypic.com/2rxwdfn.jpg

luni, 6 august 2012

FESTIVALUL NAŢIONAL DE EPIGRAMĂ-Caransebeş


CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ  „GEORGE SURU” CARANSEBEŞ               
CENACLUL DE EPIGRAMĂ „APOSTROF”                                         
                                                      
ORGANIZEAZĂ

FESTIVALUL NAŢIONAL DE EPIGRAMĂ

Ediţia a XI – a,
Caransebeş, 19 – 20 octombrie 2012


În cadrul celei de a XI-a ediţii a Festivalului, lansăm concursul de epigramă cu următoarele teme:
            1.  Lasă-mi, toamnă, via vie!...
                 2 epigrame în care tema de mai sus să se regăsească într-unul din versurile catrenului;
            2.  Banii n-aduc fericirea
                 2 epigrame, la care sunt invitaţi să participe toţi epigramiştii din ţară şi străinătate, mai puţin cei din Caransebeş.
            Rugăm preşedinţii de cenacluri să transmită colegilor condiţiile de concurs.
Creaţiile – inedite – vor fi întocmite sistem motto, având toate datele de identitate şi telefon de contact.
            Termenul limită până la care se pot trimite materialele este 1 octombrie crt., în 3 exemplare, pe o singură pagină, pe adresa: Casa Municipală de Cultură „George Suru” Caransebeş, str. Episcopiei, nr. 6, jud. Caraş-Severin, cod poştal 325400, cu menţiunea: „Pentru concursul de epigramă”.
            Câştigătorii concursului vor fi invitaţi şi vor fi recompensaţi în bani.
            Organizatori asigură masa şi cazarea, transportul fiind suportat de fiecare participant.
            Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 0255-514609 (casa de cultură), 0255-512929, 0355-419918 (Nicolae Nicolae), sau pe adresa de e-mail: cultura_caransebes@yahoo.com.CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ    „GEORGE SURU”                                         
CENACLUL DE EPIGRAMĂ „APOSTROF”
                                                                                 
DIRECTOR,    Dr. Ioan Cojocariu                                                                             
PREŞEDINTE,   Nicolae Nicolae

                                                                                
             sâmbătă, 4 august 2012

Cântecel de ploaie


Pic, pic, pic, picur mic!
Ud grădina, cu lumina
Dintr-un nor, călător,
Şi la flori, ţes culori.
Spre pământ, eu tot cânt!
Cad năuc pe-un năsuc,
Mare haz, pe-un obraz.
Bat în geam, stau pe ram,
Râd mereu. Râsul meu
E uşor, ca un zbor!
Pic, pic, pic, picur mic
Te răsfaţă, apa-i viaţă!

foto: http://ellenne.files.wordpress.com/2010/08/48496019_08155fc67e381aab90a8bdce1c67c5461.jpg
 

Dansul ploii


Picur mic de ploaie lină
Ce faci singur în grădină?
Am ajuns dintr-o greşeală,
Fraţii mei s-au dus la şcoală,
Dar mi-au spus, aşa, prin şoapte,
C-or veni şi ei, la noapte!
Şi-om juca, până în zori,
Printre frunze, printre flori,
Şi prin ierburi adormite,
Dansul ploii repezite!

foto: http://irinaciocan.ro/tehnici_web/imagini/ploaie_3layer_opt.gif

Cântecul ploii


Ploaia cântă la fereastră
Şi o văd în zare-albastră
Cum se-alintă, cum se plânge,
Cum în jgheaburi mi se strânge,

Cum se face peste drum
Albă, o perdea de fum!
Şi în fire argintate,
Duce apă peste toate,

Şi pictează iar grădina
Aducând în flori lumina...


Scorbura răţuştelor


Suntem mici şi plouă tare,
Şi ne udă pe-aripioare.
Mama tot înoată-n lac
Şi ne strigă: mac, mac, mac!
Ea nu ştie c-am fugit
Şi de ploaie ne-am ferit!
De ce-i foarte speriată?
Am glumit! Venim îndată!