Dacă nu poți vorbi cu copiii tăi despre Dumnezeu, atunci vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi! (părintele Arsenie Boca)

vineri, 13 ianuarie 2012

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE SATIRĂ ŞI UMOR: UMOR FĂRĂ FRONTIERE ÎN ŢARA DE SUS

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA                      CENACLUL LITERAR „Nectarie” Vama PRIMĂRIA COMUNEI VAMA                                ACADEMIA  LIBERĂ „Păstorel” Iaşi
GRUPUL DE FIRME PIETA Iaşi                              UNIUNEA EPIGRAMIŞTILOR din România
ASOCIAŢIA TURISTICĂ VAMA                            CASA  DE  CULTURĂ  Vama
P.F.I.M.M. SUCEAVA                                               MUZEUL OULUI VAMA - BUCOVINA 

ORGANIZEAZĂ:


FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE SATIRĂ ŞI UMOR:
UMOR  FĂRĂ  FRONTIERE  ÎN  ŢARA  DE SUS
                   TEMA CONCURSULUI: LĂCOMIA
LOCUL DE DESFĂŞURARE A FESTIVALULUI: VAMA - BUCOVINA
PERIOADA: 6 - 8 IULIE 2012

                   SECŢIUNILE FESTIVALULUI

I.  CONCURS DE EPIGRAME:
    Două epigrame la tema dată şi trei epigrame pe o temă aleasă de concurent;
II. CONCURS DE POEZIE UMORISTICĂ
    O poezie la tema dată şi două pe o temă aleasă de concurent;
III. CONCURS DE PROZĂ SCURTĂ UMORISTICĂ         
    O proză (max. patru pagini A4 cu literă Times New Roman 14 la un rând) pe tema dată şi o proză (aceleaşi condiţii) pe o temă aleasă de concurent;
IV. CONCURS DE CARICATURI, DESEN UMORISTIC
    O lucrare la temă şi alte trei pe teme alese de concurenţi.

    NOTĂ: Lucrările se vor trimite până la 15.05.2012, în plic închis, cu motto şi cu datele de identificare secretizate, pe adresa:
    Dr. COTLARCIUC SORIN str. NICOLAE GRIGORESCU nr. 24, cod 727590, comuna  VAMA,  jud. SUCEAVA.
          Informaţii suplimentare se pot obţine sunând la numerele de telefon:
0746021715, 0747070880, 0740540276.
    Lucrările trimise nu se restituie şi nici nu sunt supuse unor eventuale dezbateri ulterioare premierii. Cele mai bune lucrări, premiate sau nu, se vor publica în numărul următor al revistei: SURÂSUL BUCOVINEI.
           Se vor acorda premii la fiecare secţiune în parte. La concurs pot participa creatori de literatură satirico-umoristică şi caricatură de pretutindeni, cu excepţia celor din Suceava şi Iaşi. Invitaţii şi laureaţii concursurilor vor fi anunţaţi în timp util, organizatorii asigurând masa şi cazarea pe durata desfăşurării manifestărilor. Transportul va fi asigurat de participanţi.

VĂ DORIM SUCCES!


 Directorul festivalului,                  Coordonatorul festivalului                                  Secretar
 dr. SORIN COTLARCIUC          Ec.  AURELIA BADALE             Ing. CĂTĂLINA ORŞIVSCHI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu