Dacă nu poți vorbi cu copiii tăi despre Dumnezeu, atunci vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi! (părintele Arsenie Boca)

vineri, 24 august 2012

FESTIVALUL NAŢIONAL DE UMOR "ION CĂNĂVOIU"

REGULAMENTUL
FESTIVALULUI NAŢIONAL DE UMOR "ION CĂNĂVOIU"
ediţia a XIX-a
21-23 OCTOMBRIE 2011, TÂRG
U-JIU ŞI RUNCU, GORJ
 
Consiliul Judeţean Gorj, prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Christian Tell”, Şcoala Populară de Artă, Asociaţia Epigramiştilor din România, Asociaţia Naţională a Caricaturiştilor, Grupul de publicaţii "Flacăra", Liga Culturală "Fiii Gorjului", Consiliul local şi Primăria Runcu, Societatea Umoriştilor Gorjeni organizează, în perioada 21-23 oct. 2011, ediţia a XIX-a a Festivalului Naţional de Umor “Ion Cănăvoiu”.
ORGANIZARE
Manifestarea este deschisă umoriştilor - profesionişti sau neprofesionişti - pe următoarele secţiuni: 1. concurs pentru cea mai bună carte de umor a anului; 2. epigramă, 3. fabulă, 4.proză umoristică scurtă, 5. parodie/poezie satirică şi 6. caricatură/fotografie umoristică.
I. Concurs de volum, inclusiv antologii. Participă volumele de umor (epigramă, fabulă, proză scurtă/poezie umoristică...) tipărite în perioada oct. 2010 - oct. 2011.
II. Concurs de epigramă. Se concurează cu 10 epigrame, câte 2 pe temele:  "Haz / Necaz'" şi "Eu cu cine votez", iar celelalte pe teme libere.
III. Concurs de fabule. - 3 fabule
IV. Concurs de proză scurtă. - 3 proze de maxim 3 pagini fiecare.
 V. Concurs de parodie/poezie umoristică. - câte 5 creaţii.
VI. Concurs de caricatură/ fotografie umoristică. Se vor trimite minimum 5 caricaturi / fotografii, de format A4 în passepartou, pe teme libere.
Nu se impune limită de vârstă pentru participare.
Autorii interesaţi de concurs îşi vor trimite lucrările  într-un singur exemplar, pe adresa: Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, str. Calea Eroilor 15, Târgu-Jiu, cod 210135, Gorj, până la data de 18 octombrie 2011 (data poştei).
Nu este admisă participarea în concurs a autorilor laureaţi (cu premiul I) la ultimele trei ediţii.
Vor fi respectate obişnuitele condiţii ale secretului participării (plicul mare cu motto, lucrările nesemnate, doar cu motto, plicul mic sigilat cu motto şi adresa în interior. Obligatoriu va fi menţionat un telefon de contact). Pentru secţiunile volum şi caricatură condiţia de "motto" se exclude.
Un juriu local va selecta lucrările pentru fiecare secţiune şi vor fi propuse spre ierarhizare juriului naţional al Festivalului, care include personalităţi ale umorului românesc pentru fiecare din cele patru secţiuni.
În cadrul Festivalului vor fi organizate diverse manifestări complementare concursului propriu-zis: Salonul naţional de caricatură - ediţia a VI-a, întâlniri cu epigramiştii gorjeni, recitaluri umoristice, turniruri epigramistice, vernisaje de expoziţii, spectacole, lansări de carte şi reviste, emisiuni radio-tv.
PREMII
Două premii pentru "Cea mai bună carte de umor a anului" (pentru volum de epigramă şi separat pentru volum de fabulă/ proză scurtă/ poezie umoristică),  în valoare de 700 lei, respectiv 800 lei, acordate de Consiliul Judeţean Gorj şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj.
Secţiunile epigramă şi fabulă
Două premii l, în valoare de 540 lei fiecare, pentru: epigramă şi fabulă, acordate de Consiliul Judeţean Gorj.
Două premii ll, în valoare de 480 lei fiecare, acordate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj
Două premii lll, în valoare de 320 lei fiecare, acordate de Liga Culturală "Fiii Gorjului" şi Grupul de Publicaţii "Flacăra" Bucureşti.
Secţiunea proză scurtă
Un singur premiu, în valoare de 500 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu
Secţiunea parodie/poezie umoristică
Un singur premiu, în valoare de 500 lei, acordat de Consiliul local şi Primăria Runcu
Secţiunea caricatură
 Trei premii, în valoare de 300 lei, 240 lei şi respectiv 160 (I, II, III) acordate de Consiliul Judeţean, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi Liga Culturală "Fiii Gorjului".
Premiul anual pentru literatură "Ion Cănăvoiu", în valoare de 800 lei, acordat de Biblioteca Judeţeană  unui scriitor gorjean, pentru volumul anului.
Pentru această secţiune va funcţiona un juriu aparte, format din scriitori gorjeni.
Patru premii speciale, în valoare de 480 lei fiecare, acordate de Consiliul Judeţean, pentru caricaturiştii invitaţi de organizatori la ediţia a VI-a a Salonului Naţional de caricatură.
Şase premii de excelenţă în valoare de 600 lei fiecare, acordate de Şcoala Populară de artă Tg-Jiu unor promotori şi creatori de umor
Vor mai fi acordate şi alte premii speciale, oferite concurenţilor de instituţii şi firme gorjene, diverse publicaţii, posturi de radio şi tv, persoane particulare etc.
Lucrările destinate concursului nu se restituie. Volumele primite vor intra în fondul de carte "Ion Cănăvoiu" al CJCPCT GORJ.
Juriul are latitudinea ca, în funcţie de valoarea lucrărilor din concurs, să redistribuie unele premii. Cheltuielile de cazare, transport şi masă pentru juriu şi invitaţi vor fi suportate de către organizatori. Pentru laureaţi se asigură cazarea şi masa.
Câştigătorii şi invitaţii vor fi anunţaţi telefonic sau telegrafic în timp util, pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere, din ziua de 23 octombrie a.c.
Contravaloarea premiilor nu se expediază prin poştă.
Informaţii suplimentare la telefoanele: • 0253/21.37.10 (Centrul Jud. pt. Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale), • 0721.370.057 (Ion Cepoi - director CJCPCT Gorj), • 0766.715.938 (Constantin Popescu), • 0727930333 (Viorel Surdoiu)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu