Dacă nu poți vorbi cu copiii tăi despre Dumnezeu, atunci vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi! (părintele Arsenie Boca)

luni, 17 octombrie 2011

REGULAMENTUL FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL DE POEZIE ŞI EPIGRAME „ROMEO ŞI JULIETA LA MIZIL” ED. A V-A, 2011-2012

FĂRĂ TAXĂ!

Mizilul!... Aşezată la poalele Tohanilor, celebre podgorii, această urbe - o grădină - se răsfaţă cu multă cochetărie pe o pajişte plană, asupra căreia bate soarele în plin de cum răsare şi până apune, iarna şi vara. Rar se găseşte o panoramă aşa de plăcută şi atât de luminată: la miazănoapte, trâmba podgoriilor aci aproape, şi mai sus, în depărtare, treptele din ce în ce mai azurii ale Carpaţilor; la miazăzi, câmpia vastă, care se-ntinde, uşor povârnită, până departe-n Dunăre. La spate, cea din urmă treaptă a munţilor; în faţă, neţărmurita zare a câmpiei. Se poate zice că Mizilul este poarta Bărăganului.”
I.L Caragiale, O zi solemnă

SECŢIUNILE CONCURSULUI:
POEZIE – maxim patru poezii
EPIGRAME – maxim patru epigrame

La concurs pot participa tinerii români deorice vârstă şi de pretutindeni !!!

ÎNSCRIERE: 25.08.2011– 30.12 2011.
Înscrierea  se face pe www.romeojulietalamizil.ro sau prin poştă, pe adresa liceului:
prof. Laurenţiu Bădicioiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N.Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800, cu menţiunea: pentru „Romeo şi Julieta la Mizil”, ed. a V-a.
PREMII TOTALE: 4000 DE LEI

Toţi participanţii şi profesorii îndrumători primesc diplome şi adeverinţe de participare. După premiere edităm Antologia cu textele selectate ale concursului şi o trimitem prin poştă celor selectaţi de juriul festivalului.Tema impusă-MIZILUL-este pentru o singură epigramă.
Sugestii beletristice: Geo Bogza, 175 de minute la Mizil, I.L Caragiale, O zi solemnă, George Ranetti, Romeo şi Julieta la Mizil. Textele menţionate sunt pe www.romeojulietalamizil.ro  
Celelalte trei epigrame au teme libere. Textele nu trebuie să fi fost publicate până la data premierii, adică 29.01.2012. Un motto trebuie adăugat în FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru ca, numai ulterior jurizării, concurentul să poată fi identificat.


Precizăm că, pentru cei care nu au internet, materialele pot fi trimise prin poştă (adresa este menţionată mai sus), semnate cu un motto, în acelaşi plic introducându-se încă un plic închis, pe care va fi scris acelaşi motto, în interiorul căruia va fi fişa de înscriere. Aceasta conţine adresa, telefonul, ocupaţia şi CNP-ul participantului.
Premierea pe 30.01.2012, la Mizil, în Sala de Festivităţi a Liceului Grigore Tocilescu”.

COMPONENŢA JURIULUI:

                Prof. univ.dr.ing. Corneliu Berbente – vicepreşedintele Clubului Cincinat Pavelescu”
Corneliu Leu – scriitor, administrator al portalului cultural www.cartesiarte.ro
Conf. univ.dr. Daniel Cristea Enache – critic literar, scriitor
George Corbu – scriitor, preşedintele Uniunii Epigramiştilor din Romania
Conf.univ.dr.George Stanca – scriitor
Emil Proşcan – primarul oraşului Mizil, scriitor
Ioan Toderaşcu – epigramist
                 Ion Busuioc – epigramist
                Prof.univ.dr. Titus Constantin Vîjeu – scriitor, critic de artă
                Victoria Milescu – scriitor

 
Vor fi prezenţi  la ediţia a V-a:
acad.prof.univ.dr. Solomon Marcus, care a anunţat că va vorbi despre epigramă,
acad.prof.univ.dr. Eugen Simion, prof.univ.dr. Ştefan Cazimir, Mircea Ionescu Quintus,  Corneliu Leu, prof.univ.dr.ing.Corneliu Berente, prof.univ.dr.Constantin Titus Vîjeu, conf.univ.dr.Daniel Cristea Enache, conf.univ.dr. George Stanca, George Corbu, Sorin Roşca Stănescu, Mihai Stănescu.
 
Premianţi care au fost la Mizil: Corneliu Berbente, George Corbu, Efim Tarlapan, Elis Râpeanu, Ioan Toderaşcu, Laurenţiu Ghiţă, Mihai Moleşag, Vasile Larco.
 

Coordonator proiect: prof. Laurenţiu Bădicioiu, tel.0744438247

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu