Dacă nu poți vorbi cu copiii tăi despre Dumnezeu, atunci vorbește cu Dumnezeu despre copiii tăi! (părintele Arsenie Boca)

luni, 9 iulie 2012

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE UMOR “CONSTANTIN TĂNASE”, EDIŢIA a XXII-a, Vaslui, 8-14 octombrie 2012


CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VASLUI
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ, CULTE
PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE, VASLUI ŞI PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL, VASLUI
BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUZEUL JUDEŢEAN
“NICOLAE MILESCU SPĂTARUL”, VASLUI “ŞTEFAN CEL MARE”, VASLUI
CASA DE CULTURĂ “CONSTANTIN TĂNASE”, VASLUI

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE UMOR
“CONSTANTIN TĂNASE”, EDIŢIA a XXII-a,
Vaslui, 8-14 octombrie 2012

REGULAMENTUL CONCURSULUI
Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui anunţă o nouă ediţie a Concursului
de literatură satirico-umoristică organizat în cadrul Festivalului Internaţional de Umor
“Constantin Tănase”.

Concursul îşi propune să descopere, promoveze şi să reunească creatorii de literatură satirico-umoristică de pretutindeni.

Juriul va fi format din scriitori, personalităţi ale culturii şi artei, reprezentanţi ai instituţiilor
organizatoare. Pentru lucrările valoroase se vor acorda premii consistente şi diplome.

Concursul se desfăşoară pe două secţiuni, după cum urmează:
1.Literatură satirico-umoristică – manuscris
Lucrările prezentate în concurs sub forma manuscrisului, în 4 exemplare, vor respecta regula
clasică a menţionării unui motto pe fiecare pagină de manuscris, identic cu motto-ul de pe plicul
cuprinzând datele personale ale autorului. De regulă, pentru a oferi juriului imaginea de ansamblu
asupra genurilor şi domeniilor abordate de autor, acestea vor fi prezentate în cel mult 20 de pagini
tehnoredactate / dactilografiate la două rânduri. Nerespectarea regulii celor 4 exemplare conduce la excluderea din concurs, conform deciziei organizatorilor.

În fiecare plic, purtând motto-ul ales de către autor, vor fi prezentate datele personale şi alte
aspecte pe care acesta le consideră necesare prezentării competitorilor în momentul premierii.

Juriul impune prezentarea de către fiecare concurent a cel puţin trei genuri literare diferite
(spre exemplu, alături de epigramă se vor regăsi fie rondelul, sonetul, schiţa, scenariul etc.)


Concurenţii au obligaţia de a respecta următoarele cerinţe:
I -pentru epigramă:
O temă naţională cu rimă impusă:

GREŞEALA – PROSTEALA TRIBUNALE – VERTICALE
INSOLENŢĂ – COINCIDENŢĂ SUSPIN -FESTIN
O temă locală vasluiană cu rimă impusă:
ESTIMARE – IMITARE VEGETALE – CRIMINALE
JUDEŢEAN – SUVERAN DEMENŢĂ -URGENŢĂ

II -un catren despre Vaslui

III -pentru celelalte genuri literare teme alese de către concurenţi

Juriul nu impune cutume editoriale de niciun fel, calitatea de membru al unei asociaţii sau
uniuni de creaţie neavând nicio influenţă privind punctarea lucrărilor.
Manuscrisele trebuie să ajungă la Vaslui, la Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul”
Vaslui, str. Hagi Chiriac, Nr. 2, cod. 730129, până la data de 01.09.2012.

2.Salonul concurs al cărţii umoristice

Conform regulamentului, în acest concurs pot participa toate lucrările de gen apărute în
intervalul 2010-2012. Vor intra în atenţia juriului numai cărţile trimise expres pentru acest scop.
Fiecare volum propus pentru salonul -concurs va fi trimis obligatoriu în 3 (trei) exemplare ce
vor îmbogăţi colecţia Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
Volumele trebuie să ajungă la Vaslui, la Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul”
Vaslui, str. Hagi Chiriac, Nr. 2, cod. 730129, până la data de 01.09.2012.
La salonul -concurs, juriul va acorda premiile şi trofeele specifice Festivalului, urmând ca
laureaţii să fie anunţaţi în timp util asupra datelor privind prezenţa la Vaslui.

Relaţii suplimentare în acest demers se pot obţine la telefon: 0235/313767;
0372/778253; 0725/216399.

DIRECTOR,

prof. Voicu Gelu BichineţNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu